Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2013

indecis
0831 debf
Reposted frommalsaine malsaine viarudely rudely
indecis
Reposted fromcouples couples

December 10 2012

indecis
8749 df14
Reposted fromdamagecase damagecase viacouples couples
indecis
Reposted fromcouples couples
indecis
8580 46d6
Reposted fromretaliate retaliate viacouples couples

December 07 2012

indecis
6907 c5ee
Reposted byloveaddictedskonfundowanetouchtheskyafterpartyfemaleversionofahustlalionheartblackatlassnostalgicznyegocentryk

November 30 2012

indecis
5684 a58e 500
Reposted bykotfica kotfica

November 27 2012

indecis
2994 ed1a

November 25 2012

indecis
0856 00bb
Reposted fromuseyourillusion useyourillusion viacouples couples
indecis
Cze­kam na mo­ment, kiedy będę mogła po­wie­dzieć, że te­raz na­reszcie jes­tem szczęśliwa. 
Reposted fromnewnightmare newnightmare viacytaty cytaty
indecis
6376 16ce
Reposted bytuki00 tuki00
indecis
1926 6334
Reposted byKotokocrystalcloudmerydocholeryJulietteneverEeverFuelwonskaballnastka

November 18 2012

indecis

November 09 2012

indecis
8923 f31b

October 27 2012

indecis
Gdzieś, kiedyś poznałem kogoś, kto spieprzył moje życie...
— KvG
Reposted fromCharless Charless viauknowuloveme uknowuloveme

October 21 2012

indecis
Są mężczyźni, którzy wolność mają wpisaną w DNA. To oni jednym spojrzeniem potrafią złamać kobiece serce i sprawiają, że nie można o nich zapomnieć. Przyciągają jak magnes tajemniczym uśmiechem i obietnicą niebezpiecznej przygody. 
— z opisu filmu Drive
indecis
0233 348d
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaweheartit weheartit
indecis
4137 3652 500

October 13 2012

indecis
8505 5d86
Reposted fromorangecrush orangecrush viaabove above
indecis
6015 f09d
Reposted fromcountingme countingme viaskins skins
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl